Centrul cultural catehetic

 

 

 


Icoana zilei

Legături

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTORICUL PAROHIEI ORTODOXE ROMÂNE VI – “SF. ANA”

Parohia Ortodoxă Română Târgu-Mureş VI - Sf. Ana s-a înfiinţat în anul 1988 prin decizia Episcopiei Ortodoxe de Alba Iulia. Cu data de 1 martie 1989, PS Emilian al Alba Iuliei îl numeşte ca preot paroh titular pe PC Pr. Emil Maier. Parohia nu are un locaş de închinăciune propriu ci, serviciile de cult se oficiază în Catedrala Mică – Buna Vestire din Târgu-Mureş.

În luna ianuarie 1995, la propunerea preotului paroh Emil Maier, Consiliul şi Adunarea parohială au hotărât în unanimitate necesitatea începerii demersurilor pentru construirea unui locaş de închinăciune pentru credincioşii parohiei pe amplasamentul primit de la primăria Mun. Târgu-Mureş(Decizia 310/27 sept. 1991, respectiv Hotărârea nr. 50 a Consiliului Local) prin grija Protopopiatului Ortodox Târgu-Mureş reprezentat de PC Pr. Prot. Gh. Nicolae Şincan, amplasament situat la intersecţia Bd. Pandurilor cu strada Secerei, în cartierul Tudor Vladimirescu.

În 25 martie 1995, în ziua Praznicului Bunei Vestiri, Prea Sfinţitul Andrei al Alba Iuliei a pus piatra de temelie a noii biserici aceasta urmând să aibă hramurile “Înălţarea Sfintei Cruci” şi “Sfânta Ana”.

În primăvara anului 1996 lucrările de construcţie au demarat, după un proiect executat de dl. Ban Onoriu. Arhitectura bisericii este una bizantină, în formă de cruce greacă, cu un pridvor deschis, cu absidele trapezoidale, cu o cupolă centrală şi două turnuri simetrice la intrare care au rolul de clopotniţă şi intrare într-un cafas prelungit până deasupra iconostasului, pe latura de nord şi sud, formând astfel două galerii laterale.

Între anii 1996-1997 biserica a fost înălţată şi acoperită, încât la sfârşitul anului 1997 a fost posibilă prăznuirea Naşterii Domnului în noul locaş de închinăciune.

Între anii 1998-1999 s-au realizat alte lucrări importante care au avut menirea de a întregi frumuseţea şi armonia interiorului bisericii dintre care amintim: catapeteasma sculptată în lemn de stejar de către meşterul popular Cîrcei Ioan din loc. Grumăzeşti, jud. Neamţ, pardoseala bisericii realizată în mozaic veneţian. De asemenea s-a reuşit  împrejmuirea bisericii cu un gard din beton finisat în mozaic şi panouri din fier forjat.

Astfel, în anul 1999 în data de 12 septembrie, la invitaţia Pr. Paroh şi a Consiliului parohial, ÎPS Arhiepiscop Andrei a binevoit a târnosi această biserică binecuvântând astfel eforturile şi strădaniile celor care, din dragoste de Dumnezeu şi de oameni, şi-au pus sufletul şi viaţa pentru ca creştinii din această parte a oraşului să poată auzi dangăt de clopot care să-i cheme la rugăciune. Cu acest prilej Pr. paroh Emil Maier i s-a conferit distinctia onorifică bisericească de iconom stavrofor; de asemenea un număr de 69 de persoane au primit, la propunerea preotului paroh gramate arhiepiscopale, iar domnului ing. Oleg Jelesniac i s-a conferit distincţia bisericescă “Crucea patriarhală” pentru mireni, pentru contribuţia deosebită la ridicarea acestui sfânt locaş de închinăciune. Biserica  “Sf. Ana“ este prima biserică sfinţită în Târgu-Mureş după mai bine de o jumătate de veac.

În anul 2001 au demarat lucrările pentru construirea unui Oficiu parohial în curtea bisericii, lucrări care sunt finalizate parţial în anul 2002, oficiul fiind ridicat, acoperit, tencuit şi realizate o parte din instalaţii. Proiectul  oficiului parohial a fost astfel gândit de către d-na arh. Angela Kovacs ca împreună cu biserica să formeze un complex architectural unitar, fapt ce s-a şi reuşit.

Etapa următoare a lucrărilor la biserica a vizat începerea lucrărilor de înfrumuseţare a interiorului prin pictura murală în tehnica fresco. După caţiva ani de căutări Consiliul parohial împreună cu preotul paroh au hotărât încredinţarea acestei lucrări pictorului Maxim Viorel din Târgu Mureş. Aceste lucrări au început în primăvara anului 2004 cu pictarea altarului bisericii. Pictura se realizează în spiritul iconografiei bizantine, cu culori plăcute, pe un fond albastru de diferite nuanţe.

În anul 2005 s-au reluat lucrările la oficiul parohial fiind realizate finisajele interioare şi exterioare. De asemenea s-a realizat pavajul pe aleea din jurul bisericii şi a fost amenajat gazonul din curtea bisericii.

În luna februarie a anului 2006 lucrările la Oficiul parohial au fost finalizate, iar duminică 26 februarie 2006 ÎPS Andrei săvârşeşte după Sf. Liturghie arhierească slujba de sfinţire a Oficiului parohial. Spaţiul acestui oficiu este unul destul de generos el cuprinzând casa parohială, un birou parohial şi, un Centru cultural catehetic care va fi amenajat la demisolul clădirii.

În anul 2008 se finalizează lucrările de pictură în interiorul bisericii dar şi mozaicurile din exterior. Se confecţionează de asemenea străni din stejar sculptat. În cele două abside sut aşezate scaune.

În data de 19 octombrie 2008, ÎPS Andrei resfinţeşte biserica, binecuvântând astfel toate lucrările care s-au realizat în anii care au trecut de la sfinţirea mare a bisericii din 1999. Cu această ocazie ÎPS Andrei conferă Părintelui Paroh Emil Maier distincţia Cruce patriarhală, ca semn de apreciere pentru toată truda şi dragostea pusă în slujirea lui Dumnezeu şi a oamenilor.

Dragostea pentru Dumnezeu a strâns în pemanenţă în jurul părintelui paroh Emil Maier oameni cu suflete generoase care au făcut posibil ca acest măreţ edificiu eclesial să poată fi zidit. Pomenirea lor va fi cu siguranţă veşnică în Împărăţia cerurilor.   

Vizita la Centrul pentru persoane varstnice

Copiii din corul Sf. Ana al parohiei noastre au facut o vizita batraneilor de la Centrul pentru...

Corul de copii Sf. Ana la Radio

Vineri, 12 martie 2013, copilasii din corul Bisericii Sf. Ana au participat la inregistrarea unei...

Pelerinaj la Manastirea Barsana

Parohia Sf. Ana organizeaza, in data de 13 aprilie, un pelerinaj la Manastirea Soborul Sf. 12...


 

Noutati Editoriale


Să reascultăm...
construimcatedrala.ro